Wizja świata w którym nie obowiązują żadne wartości

 1. Nie obowiązują żadne umowy ani zobowiązania.
 1. Nie działają służby ratunkowe, ponieważ życie ludzkie nie ma wartości.
 1. Na porządku dziennym są rozboje, oszustwa, kradzieże, gwałty – każdy bierze dla siebie to czego potrzebuje.
 1. Miasta, osiedla, posesje toną w śmieciach, następują ciągłe awarie – nikt nie czuje się za to odpowiedzialny.
 1. Terroryści zatruwają wodociągi, żywność, powietrze – nikt się temu nie przeciwstawia, bo nie ma motywacji.
 1. Mnożą się uprowadzenia i mordowanie ludzi na organy do przeszczepów – organy te na zlecenie i za odpowiednie pieniądze lekarze przeszczepiają płacącym.
 1. Hakerzy komputerowi na masową skalę wprowadzają chaos, powodując wypadki, niszczą bazy danych w bankach, przelewają pieniądze… etc.  

Skutkiem powyższego ,,zawieszenia” norm moralnych i prawa jest:

 1. chaos, 
 2. zdziczenie,
 3. brak bezpieczeństwa
 4. drastyczne obniżenie jakości życia

W związku z powyższym cały wysiłek ludzi skierowany jest na przetrwanie, nie ma miejsca na kulturę, dobre obyczaje, moralność.

Takie sytuacje miały miejsce w czasie wojen, czy kryzysów społecznych. Ci którzy je przeżyli, wspominają ten okres bezprawia i załamania się systemu wartości jako swoiste przysłowiowe ,,piekło”

TAK WIĘC

Jedynym w pełni skutecznym sposobem kontroli człowieka jest – jego samokontrola.

Tylko mocny wewnętrzny system wartości moralnych jest w stanie skłonić człowieka do zachowań moralnych w każdych okolicznościach.

Dlatego należy dzieci uczyć wartości, ponieważ zapewniają one gwarancję jakości i bezpieczeństwa życia.

Rekomendowane artykuły