Z krzywą zakłóceń wiąże się mocno efekt piły. Polega on na tym, że człowiek oderwany od wykonywania danego zadania nawet na chwilę, potrzebuje dodatkowego czasu na powrót do niego i ponowne rozkręcenie się. Różne źródła podają, że straty czasu, które z tego tytułu wynikają, mogą sięgać nawet do 28%.

Piła służy tutaj jako metafora. Wykonywanie zadania w skupieniu to „ząb” piły, czyli część efektywnie tnąca. Przestrzeń między zębami to nieefektywne zarządzanie czasem, przeznaczone na powrót do realizacji przerwanego zadania.

Aby zminimalizować efekt piły, zorganizuj swoją pracę i zarządzanie czasem tak, aby jak najmniej rzeczy Ci przeszkadzało i odrywało od realizacji zadań.

Rekomendowane artykuły