Pewność siebie to stan emocjonalny, który posiadasz na stałe.

Masz i korzystasz w różnych sytuacjach z różną intensywnością

Zatem problemem nie jest brak poczucia pewności siebie, tylko wydobycie z siebie tak dużo, jak dużo w danej chwili potrzebujesz.

Wbrew pozorom korzystasz z własnego poczucia pewności siebie codziennie.

Im bardziej znana i bezpieczna sytuacja, tym wyższe poczucie pewności siebie.

Im mniej znana i opatrzona lękiem sytuacja, tym mniejsze poczucie pewności siebie i wyższa świadomość tego, że ono w ogóle jest.

W stanach emocjonalnych wyróżniamy 5 podstawowych uczuć: strach, radość, gniew, odraza, smutek. (Choć jest wiele badań i teorii na ten temat, (P. Ekman, D. Goleman, R. Plutchnik)

Pozostałe to pochodne, wtórne, połączenia kilku. Ogólnie istnieją listy wymieniające ponad 350 stanów emocjonalnych i uczuć, które rozpoznajemy poprzez słowa i mimikę, gesty, wyraz twarzy.

Pewność siebie to składowa wielu stanów emocjonalnych.

           Ćwiczenie

Znajdź przykładową listę emocji w Internecie (im dłuższa, tym lepiej) i wypisz nie mniej, niż 5 i nie więcej, niż 10 emocji, z których składa się Twoja pewność siebie.

Następnie wybierz 3, które stanowią fundament i na których opierasz swoją pewność siebie.

Przypomnij sobie sytuacje, kiedy pewność siebie była najwyższa (osobiste sukcesy, bliskie relacje, osiągnięcia w szkole, itp.) – sprawdź czy towarzyszyło Ci 5-10 Twoich emocji z grupy Pewność Siebie, a jeśli pojawiły się nowe, to także je zanotuj.

Rekomendowane artykuły