Ćwiczenie diagnozujące nasze wartości

  1. Pomyśl o Osobie, która wywarła wpływ na Twoje życie. 

2. Zastanów się jakim była  człowiekiem.

3. Wypisz wartości,  którymi kierowała się ta Osoba.

4. Jak wyglądałby świat, gdyby ludzie uznawali i kierowali się wartościami podobnymi do Twojej wybranej Osoby ?

5. A teraz pomyśl o muzyce, która jest dla Ciebie ważna, ta którą lubisz. Jakie wartości przekazują słowa? W jakim klimacie jest ta muzyka?

6. Pomyśl o literaturze (wierszach, książkach, poezji) które są dla Ciebie ważne. Jakie wartości promują?

A teraz przypomnij sobie szczególnie ważne, pozytywne momenty w swoim życiu. Dlaczego były ważne, co wnosiły w Twoje życie?

Jakie wartości, przekazy, mądrości ukształtowały Twój charakter Jakie cechy, umiejętności stanowią o Twojej sile  i wyjątkowości?

A teraz pomyśl sobie, że opowiadasz o Tym wszystkim, o sobie,  Komuś bardzo ważnemu, Osobie, która wywarła silny wpływ na Twoje życie.

   Pomyśl co w kilku zdaniach możesz jej  o sobie powiedzieć. 

Zacznij od ,,Jestem….”

I ………

Wyobraź sobie co możesz usłyszeć w odpowiedzi?

A teraz:

Wypisz siedem wartości ważnych w dla Ciebie w Twoim życiu.

Rekomendowane artykuły