7 sytuacji związanych z poczuciem pewności siebie

Kiedy przychodzisz na świat poziom pewności siebie jest u każdego tak samo wysoki. Z czasem i wiekem pod wpływem zdarzeń życiowych, wychowania, osób, które spotykamy na drodze życiowej kształtują własne wyobrażenie pewności siebie.

Zawsze możesz sięgnąć po własny wzór, definicję, opis pewności siebie pod warunkiem, że stworzysz ją dokładnie i zapiszesz na kartce, a pamiętniku, notatkach, telefonie.

Raz napisana definicja nie musi być na całe życie, może ulegać zmianom, może zmieniać się forma (słowo, rysunek, grafika, zdjęcie), treść. Wszystko zależy od Autora, czyli Ciebie.

Na koniec opowiem o badaniu, które powoli jest adoptowane do polskich warunków. Nazywa się Kwestionariusz Źródeł Pewności Siebie w Sporcie autorstwa Robin Vealey i współpracowników (1998).

Kwestionariusz składa się z 41 pytań ocenianych na 7-stopniowej skali Likerta od „całkowicie się nie zgadzam” do „ całkowicie się zgadzam”. Pytania opisują sytuacje/czynniki, z których sportowiec, może czerpać pewność siebie w różnych okolicznościach sportowych. Dzieli się na 9 skal:

– związane z osiągnięciami („Mistrzostwo/Poczucie Biegłości, Prezentowanie Umiejętności)

– związane z samokontrolą (Przygotowanie Fizyczne i Mentalne, Postrzeganie Własnego Ciała)

– związane z kontekstem społecznym (Wsparcie, Doświadczenie Zastępcze, Przywództwo, Sprzyjające Sytuacje, Komfort Środowiskowy)

Obecnie narzędzie jest adoptowane do warunków polskich (tłumaczenie, wiarygodność skali).

                   Ćwiczenie

Wypisz swoje 7 sytuacji związanych z poczuciem pewności siebie, kiedy czułeś się:

  1. Całkowity brak pewności siebie
  2. Niewielkie poczucie pewności siebie
  3. Mniej niż średnie poczucie pewności siebie
  4. Średnie poczucie pewności siebie
  5. Więcej niż średnie poczucie pewności siebie
  6. Mocne poczucie pewności siebie
  7. Niezachwiane poczucie pewności siebie

Rekomendowane artykuły