Ćwiczenie kategoryzujące wartości uniwersalne w kontekście ważności dla dzieci i młodzieży

Połącz w pary

PracowitośćSzacunekTolerancjaKomfort
RodzinaZdrowieWolność Miłość
PieniądzeOryginalnośćDuchowośćSztuka
HarmoniaLojalnośćWiedzaWiedza
WiedzaZabawaWiedzaPodróże 
SamoświadomośćRozwójSprawiedliwośćUczciwość
 1. Stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe.
 2. Wysoki poziom wykonywanej pracy
 3. Niebędący kopią
 4. Zgodność, wzajemne dopełnianie się
 5. Czynności, które pozwalają przyjemnie spędzić czas
 6. Życie wewnętrzne człowieka
 7. Uczciwość i rzetelność w stosunkach z ludźmi
 8. Proces przechodzenia do stanów bardziej złożonych
 9. Majątek, zasoby pieniężne
 10. Ogół zdobytych wiadomości
 11. Osoby związane pokrewieństwem
 12. Poszanowanie czyichś poglądów
 13. Możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą
 14. Stan żywego organizmu
 15. Świadomość własnej osobowości i własnych możliwości
 16. Działalność artystyczna
 17. Stan zaspokojenia potrzeb
 18. Działalność artystyczna

2. Uzasadnij swoje wybory

Rekomendowane artykuły