Najogólniej o wartościach można powiedzieć, że są to:

 1. Rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane.
 2. Życiowe drogowskazy, mapy, kompas.
 3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi. 
 1. Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.

Ponadto:

 1. Nadają życiu sens.
 2. Stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym elementem dobrej komunikacji.
 3. Ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji.
 4. Stanowią wewnętrzny hamulec dla zachowań niemoralnych.
 5. Chronią przed demoralizującymi wpływami.
 6. Budują równowagę w życiu.

                                             Tak więc:

Wartość

 • to kierunek, drogowskaz, wskazania, idee

Moralność

– to rozróżnienie pomiędzy dobrem, a złem

WARTOŚCI są podrzędne w stosunku do MORALNOŚCI

Mateusz Hadryś

To jest miejsce na krótką biografię autora.

Rekomendowane artykuły