W psychologii pozytywnej zostało opisane zjawisko FLOW – stan przepływu, pochłonięcia, uskrzydlenia. Jest to taki rodzaj doświadczenia, w którym jesteś całkowicie oddany zadaniu, które wykonujesz, bo jest ono dla Ciebie ważne, wymaga Twojego skupienia i masz poczucie, że czas przestał istnieć. Doświadczasz jakby niósł Cię nurt rzeki. Milknie wewnętrzny dialog i całkowicie pochłania Cię działanie.

Stan przepływu pojawia się, kiedy realizujemy ważne dla nas rzeczy. Kiedy działamy na rzecz ważnych dla nas wartości. Nie da się go zaplanować, ani sztucznie przywołać. Doświadcza się go tu i teraz, kiedy całkowicie pochłonie nas nasze działanie. W tym momencie działamy bez lęku, motywacja płynie z wewnątrz i mamy przekonanie, że to co robimy ma znaczenie.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia związana z naszym zaangażowaniem mająca wpływ na nasz dobrostan. Dotyczy ona obszaru naszego zaangażowania. 

„ludzie proaktywni mają własną pogodę. Nie ma dla nich znaczenia, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Motorem ich działania są wartości” – S. Covey

Victor Frankl – twórca logoterapii, psychiatra, który przeżył obóz koncentracyjny i dzięki temu doświadczeniu podkreślił znaczenie poczucia sensu i wolności człowieka w kształtowaniu jego reakcji na otoczenie.

Pomiędzy bodźcem a reakcją mamy możliwość zatrzymania się i dokonania refleksji i

podjęcia decyzji o wyborze naszej reakcji. Wg. S. Coveya wspierają nas w tym cztery

umiejętności:

• samoświadomość – umiejętność zobaczenia co się dzieje, co przeżywam, co myślę o sytuacji, umiejętność patrzenia na siebie z perspektywy obserwatora

• wyobraźnia – umiejętność tworzenia w umyśle czegoś, co nie jest aktualnie w naszej rzeczywistości

• sumienie – nasze wartości i głęboka wiedza o tym, co jest dobre, a co złe, świadomość naszych zasad i poczucie spójności ich z naszym działaniem

• wolna wola – zdolność do działania na podstawie wiedzy o sobie, o tym co w danym momencie jest ważne niezależnie od wszelkich zewnętrznych wpływów.

Stephen Covey w swojej książce „7 nawyków skutecznego działania” tak opisuje proaktywność:

„Odkrywając podstawowe prawo natury człowieka, Frankl sporządził dokładną mapę siebie i z jej pomocą zaczął wypracowywać pierwszy i najbardziej podstawowy nawyk skutecznie działających ludzi – nawyk proaktywności. (…) Znaczy on więcej niż przejmowanie inicjatywy. Znaczy, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Nasze zachowanie jest funkcją naszych decyzji, nie warunków. Możemy podporządkować uczucia wartościom. W naszych rękach jest inicjatywa i odpowiedzialność za to, co się dzieje”.

Proaktywność wyraża się w działaniu, u którego podstaw leży wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje, w takim wymiarze, na który osobiście mamy wpływ. Wyrazem postawy proaktywnej jest język jakiego używamy komunikując się z innymi:

Język proaktywnyjęzyk reaktywny
Popatrzmy, co możemy zrobićNic nie da rady z tym zrobić
Kontroluję i wyrażam swoje uczuciaOn/ona doprowadza mnie do szału
Zastanawiam się jak skutecznie przekonać innych do mojego pomysłuNie zgodzą się na to
Mogę wybrać jak zareagujęMuszę to zrobić
WybieramNie mogę
WolęMuszę
ZrobięZrobiłbym to, gdyby

Proaktywność wyraża się także w ilości czasu i energii zużywanej albo na sprawy, na które mam wpływ, albo na sprawy, na które nie mam wpływu.

Osoby nastawione proaktywnie koncentrują swoje wysiłki i działania na kręgu wpływu. Pracują w tych obszarach, w których mogą coś zrobić, mieć swój wkład. Mają pozytywną energię, płynącą z przekonania, że wybieram i mogę. I dzięki temu ich krąg wpływu się powiększa, ponieważ głównie analizują co od nich zależy i jak mogą uczynić ważne dla nich obszary będące w kręgu zainteresowań, sprawami od nich zależnymi, dzięki czemu znajdują się one w ich kręgu wpływu.

Z kolei ludzie reaktywni koncentrują swoje działania w kręgu zainteresowań. Skupiają się na słabościach i błędach innych ludzi, problemach otoczenia i okolicznościach, nad którymi nie panują. Wynikiem takiego działalnia jest postawa obwiniająca i oskarżająca, reaktywny język i rosnące przekonanie, że są ofiarami. Budzi to negatywną energię a przez zaniedbywanie obszarów, w których mogliby działać, ich krąg wpływu maleje i oddają odpowiedzialność okolicznościom i innym ludziom.

Krąg zainteresowań

Kolejnym bardzo ważnym aspektem kształtującym naszą proaktywną postawę jest poczucie kontroli. S. Covey wyróżnia trzy rodzaje kontroli:

krąg zainteresowań

krąg wpływ

1. Bezpośrednia kontrola – związana z naszym zachowaniem

2. Pośrednia kontrola – związana z zachowaniem innych ludzi

3. Brak kontroli – problemy, z którymi nic nie możemy zrobić.

Bezpośrednia kontrola prowadzi do podejmowania działań, decyzji, zachowań w oparciu o ważne dla nas wartości, z uwzględnieniem konsekwencji tego wyboru. Powoduje wzrost naszej efektywności, ponieważ nasz czas poświęcamy głównie na ważne dla nas sprawy, które zależą od naszych działań.

Kontrola pośrednia bazuje na umiejętności zrozumienia innych ludzi, bycia empatycznym, budowania atmosfery współpracy, która wyraża się w przyjęciu postawy wygrana- wygrana i docenianiu synergii. W relacjach międzyludzkich wyraża się zdolnością do argumentowania w oparciu o ważne dla partnera rozmowy potrzeby, bez wywierania presji i manipulacji.

Brak kontroli jest efektywny wtedy, kiedy wobec spraw, na które nie mamy wpływu

zmienimy nasz stosunek i naszą postawę wobec nich, np. przestaniemy się nimi zajmować, przeżyjemy emocje z nimi związane, nie będziemy rozpamiętywać danych sytuacji itp.

Ćw. 1 Moje zaangażowanie.

Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

Co buduje moje zaangażowanie?

Co mnie pochłania?

Czemu warto oddać się w życiu? 

Kiedy doświadczam przepływu?

Jakie zadania i działania wykonuję z przyjemnością i nikt nie musi mnie do nich 

motywować?

Ćw. 2 Kręgi

Spisz na małych karteczkach wszystkie sprawy, którymi się zajmujesz, które są powodem Twojej troski.

Przeczytaj każdą karteczkę i zdecyduj czy dana spraw/troska należy do kręgu wpływu czy kręgu zainteresowania.

Zastanów się jaki masz poziom kontroli w danej sprawie. Na ile od CIebie zależy jej zmiana i co możesz dla danej sprawy zrobić?

Jeśli coś jest poza Twoją kontrolą, to co możesz zrobić z tymi troskami?

Poczucie sensu

Ćw. 1 Mój kompas

Na poniższej liście wartości zaznacz te, które są dla Ciebie ważne. Czytając poszczególne wartości obserwuj swoją wewnętrzną odpowiedź. Najczęściej spotkania z wartością doświadczamy przez ożywienie, wzrost naszej witalności.

Na tym etapie ćwiczenia stworzysz kompas swoich wartości.

To co ważne to spróbuj zauważyć, które wartości deklarujesz jako ważne dla Ciebie, ale nie znajdujesz w swoim życiu czasu na ich realizację. A które wartości, dzieją się w Twoim życiu – „robisz te wartości”. Np. wartość rodzina jest ważną wartością dla wielu osób, ale jej realziacja wygląda tak, że już dawno nie rozmawiali ze swoimi dziećmi, nie zrobili nic wspólnie i za każdym razem kiedy zostają w pracy po godzinach myślą, że ważna jest dla nich rodzina ☺

Wartości pełnią rolę światła na naszej drodze. Brak równowagi w sferze wartości bierze się głównie z rozdźwięku będącego różnicą między deklaracją a realizacją danej wartości. 

Odpowiedzialność
Osiągniecia
Przygoda
Altruizm
Ambicja
Autentyczność
Równowaga
Przynależenie
Rozwój zawodowy
Pomaganie innym
Współpraca
Społeczność
Wyrozumiałość
Kompetencja
Pewność siebie
Bliskość
Odwaga
Kreatywność
Godność
Środowisko
Równość
Inność
Doskonałość
Sprawiedliwość
Wiara
Rodzina
Stabilność finansowa
Przebaczenie
Wolność
Przyjaźń
Zabawa
Przyszłość
Zdrowie
Dom
Szczerość
Nadzieja
Poczucie humoru
Niezależność
Inicjatywa
Bezpieczeństwo zawodowe
Radość
Życzliwość
Wiedza
Przywództwo
Nauka
Przyjemność
Miłość
Lojalność
Zmiana
Otwartość
Optymizm
Porządek
Natura
Rodzicielstwo
Patriotyzm
Cierpliwość
Pokój
Wytrwałość
Spełnienie osobiste
Siła
Duma
Uznanie
Szacunek
Pogoda ducha
Duchowość
Wiara
Sport
Sukces
Czas
Praca zespołowa
Tradycja
Zaufanie
Prawda
Zrozumienie
Unikalność
Użyteczność
Wizja
Dobroć
Zamożność
Mądrość 
Spontaniczność 
Hojność
Wdzięczność
Partnerstwo
Zaufanie
Rozwój
Harmonia
Podejmowanie ryzyka
Kobiecość
Męskość
Dyscyplina
Wyrażanie siebie
Służenie
Prostota
 

Ćw. 2 Lampa wartości

Z listy wybranych w ćwiczeniu 2 wartości wybierz dwie, które będą dla Ciebie najważniejsze na ten moment. Jesteś w jakimś kontekście w swoim życiu. Coś się wydarza, coś planujesz, o czymś marzysz, dokądś zmierzasz. I czasami, kiedy czegoś bardzo chcemy i na czymś nam bardzo zależy to nie wystarcza, żeby bezustannie podejmować wysiłek i działać. Przychodzi znużenie, zmęczenie, chęć rezygnacji. Na ten moment ciemności potrzebujemy lampy, która płonie dzięki naszym wartościom. Dlatego zapraszamy Cię do poszukania takich dwóch wartości, które będą dla Ciebie źródłem siły i oparcia w momentach słabości.  

Jak „robisz te wartości w twoim życiu?

Jakie działania podejmujesz zgodnie z nimi i dla nich?

Dzięki tym wartościom moje życie jest bardziej

Co się z Tobą dzieje, kiedy działasz zgodnie z tymi wartościami?

Po czym poznajesz, że nie działasz zgodnie z nimi?

Kto wspiera mnie w realizacji tych wartości?

Bez tych wartości straciłabyś/straciłbyś

Jak gubisz te wartości i jak możesz poznać, że jesteś od nich daleko?

Joanna Szeluga

Najkrócej opisałabym swoją pracę jako organizowanie doświadczenia i towarzyszenie w rozwoju,
w zmianie. Jako psycholog – inspirację czerpię z psychologii pozytywnej i wypracowanych przez nią teorii i narzędzi dotyczących spełnionego życia. Bycie coachem to wspieranie w dążeniu do zmiany. To bycie w drodze Klienta i z Klientem. Jako trener – prowadzę warsztaty dotyczące przywództwa, komunikacji, emocji, stresu i kreatywności.

Rekomendowane artykuły