Sprawdź, czym jest stres

Codzienne życie pełne jest sytuacji trudnych, pełnych napięć i stresu. Gdy nie potrafimy efektywnie radzić sobie ze stresem, może on stawać się groźny dla naszego zdrowia i jakości życia. Dlatego ważna jest wiedza na temat tego, czym jest stres, kiedy jest dla nas szkodliwy i jak możemy sobie z nim radzić w codziennym życiu. Pojęcie stresu do nauki o zdrowiu wprowadził Hans Selye określając nim niespecyficzną reakcje naszego organizmu na wszelkie stawiane organizmowi zadania. Bodziec wywołujący reakcję stresową nazywany jest stresorem i może nim być zarówno trudne zdarzenie, ale również przebywanie w pomieszczeniu, w którym panuje ciągły hałas. Jednak nie każdy stres jest zły tzw. eustres – mobilizuje nas do działania i ułatwia radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. gdy występujemy publicznie, czy zdajemy egzamin).
„Stres jest naszym sprzymierzeńcem, jeśli jest ograniczony w czasie, jego natężenie zaś nie przekracza umiarkowanego, właściwego dla danego organizmu poziomu”, (Perczak, 2009).

Jeśli jednak żyjemy w ciągłym stresie, niesie on za sobą niebezpieczne konsekwencje. Przechodzi w tzw. dystres, czyli stres długotrwały, stając się dla nas i naszego organizmu szkodliwy. Najtrudniejsze w dystresie jest to , że gdy trwa długo po prostu nasz organizm się do niego przyzwyczaja i przestajemy go czuć. Dystres, który jest długotrwały prowadzi do wyczerpania zasobów naszego organizmu. Wówczas może to prowadzić do:

– podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi,

– zaburzeń miesiączkowania/ zaburzeń erekcji,

– obniżenia ogólnej odporności organizmu (większej podatności na infekcje),

– zaburzeń snu,

– problemów z koncentracją i zaburzeń pamięci,

– obniżenia nastroju, motywacji do działania i zniechęcenia,

– zaburzeń nerwicowych,

– ogólnej drażliwości,

– chorób układu krążenia,

– zaburzeń układu oddychania – astmy, hiperwentylacji,

– zaburzeń układu trawiennego – wrzodów żołądka,

– chorób skóry.

Jak możemy sobie pomóc? Na naszej stronie znajdziesz serię ćwiczeć!

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły