Jak zwiększyć pewność siebie?

Co zatem robić, gdy nie znajdujemy powodów, aby myśleć o sobie dobrze? Psychologowie podsuwają kilka sprawdzonych ćwiczeń, które są bardzo pomocne w budowaniu poczucia własnej wartości.


Analiza siebie. Weź czystą kartkę, długopis i wypisz: dwie cechy swojego wyglądu, charakteru, dwie umiejętności i pięć osiągnięć, z których jesteś dumna. Codziennie czytaj sobie tę listę na głos, a być może już po tygodniu spojrzysz na siebie jak na całkiem inną, fantastyczną osobę!

  1. Zmiana myślenia. W sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają ci się negatywne, szukaj zawsze drugiej strony medalu. Zarzucasz sobie, że koledzy w pracy awansują, a ty nie? Zamiast myśleć: „Jestem od nich gorsza”, pomyśl: „Świetnie spisuję się w roli mamy, bo na swoim stanowisku mam czas dla rodziny, i moje dzieci są z tego powodu szczęśliwe”.
  2. Napełnianie dzbanów. Narysuj na kartce sześć dzbanów. Pod każdym wypisz jedną swoją zaletę i zamaluj taką część dzbana, która odzwierciedla stopień posiadania przez ciebie danej cechy. Następnie zastanów się, co możesz zrobić, by każdy dzban był pełny. To zadanie nie tylko pomaga wzmocnić poczucie wartości, ale też zachęca do rozwijania swoich mocnych stron..
  3. Obiektywne spojrzenie. Ilekroć za coś siebie ganisz, wyobraź sobie, że dane zdarzenie rejestrowała kamera. Spróbuj odtworzyć sobie to nagranie. Pozwoli ci to zobaczyć tę sytuację taką, jaka była naprawdę, bez naginania rzeczywistości do negatywnych wyobrażeń, jakie masz na swój temat.
  4. Kwestionowanie złych ocen. Zawsze, gdy przypinasz sobie jakąś łatkę, wymień trzy dowody na to, że się mylisz (np.: „Dobrze tańczę, świetnie mówię po angielsku, szef liczy się z moim zdaniem”). Przemyśl jeszcze raz to, co powiedziałaś o sobie i nie wyolbrzymiaj swych drobnych potknięć!

Przeprowadzone kilka lat temu badania w których porównywano wybitnych i przeciętnych menedżerów pokazały, że 95% różnic dotyczy inteligencji emocjonalnej, a tylko 5% intelektualnej.

Jedną z 5 najbardziej różnicujących kompetencji była pewność siebie. Czasami mylona bywa z arogancją, co wynika z faktu, że pewni siebie ludzie są czasami aroganccy. Można jednak być pewnym siebie i pokornym, pewnym siebie i wrażliwym, pewnym siebie i spokojnym.

Według Tony’ego Schwartza jest ona najtrudniejszą do pokonania barierą wydajności w obszarze zarządzania energią emocjonalną. Przypomnijmy – wysoki poziom energii możemy sobie zapewnić czerpiąc z 4 źródeł: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego lub duchowego.

Co daje pewność siebie?

Prawdziwa pewność siebie nie ma nic wspólnego z arogancją. Wśród najważniejszych korzyści można wymienić:

  1. przeżywasz mniej stresu,
  2. żyjesz w zgodzie ze sobą,
  3. potrafisz przebić się ze swoimi dobrymi pomysłami i projektami,
  4. Twoje relacje z innymi są bardziej szczere i wartościowe.

Rekomendowane artykuły