W sytuacjach trudnych, konfliktowych, gdy z obu stron zaangażowane są silne emocje, można posłużyć się modelem tzw. komunikatu JA. Informuje on drugą osobę o tym, jak jej zachowania wpływa na nas, tzn., jakie wywołuje emocje, jakie mają dla nas znaczenie. Jest to jasna, niezagrażająca (bo nie atakuje) forma mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach, uczuciach. Ułatwia porozumiewanie, gdyż nasz partner nie czuje się osaczony, nie musi się bronić.

Komunikat składa się z trzech części:

  • Ja czuję /jestem… – określamy emocje, uczucia. Wskazujemy na konkretne uczucia w danej chwili, np.: Jestem zły, smutny, zdenerwowany, jest mi przykro, czuję się niepewnie itp.
  • Kiedy ty… – przedstawiamy konkretne zachowanie. Przedstawiamy konkretne zachowanie drugiej osoby (np. odczuwane przez nas jako forma ataku), które wywołało w nas wskazane wcześniej emocje, np.: Jest mi przykro, kiedy ty obgadujesz mnie za moimi plecami do moich przyjaciół.
  • Ponieważ… – mówimy, jaki wpływ ma na nas to zachowanie. Opisujemy, jaki wpływ ma na nas Przedstawione wcześniej zachowanie, dlaczego wywołuje w nas takie emocje.

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły