Czym jest asertywność?

Asertywność to nie tylko powszechnie rozumiana umiejętność mówienia NlE, to także zdolność realizowania swoich interesów bez naruszania praw innych osób. To taki sposób reagowania na zachowania i wypowiedzi innych ludzi, który buduje re1ację do współpracy i prowadzi do obustronnej satysfakcji.

Zachowania i umiejętności asertywne to:

1. Umiejętność odmawiania.
2. Umiejętność prezentowania własnego zdania.
3. Umiejętność egzekwowania swoich praw.
4.  Umiejętność przyjmowania komplementów i krytyki.
5. Komunikat typu JA nie TY
6. Umiejętność odmawiania bez poczucia winy.

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły