Twórz mapy myśli. Mimd Mapping to szczególny rodzaj notowania i planowania w formie graficznej, który w założeniu jego twórców (Tony’ego i Barry’ego Buzzana) ma zwiększać efektywność pracy, nauki i zapamiętywania, przy wykorzystaniu współpracy obu półkul mózgowych. Sprzyja myśleniu twórczemu i wielowymiarowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Tworzenie map myśli  jest od wielu lat nieodłącznym elementem mojego zarządzania czasem i planowania. Narzędzie to możesz wykorzystywać np. przy pracach nad planowaniem złożonych projektów, rozpisywaniu swoich celów na mniejsze części, czy graficznym ujęciu swoich przemyśleń.

Mapy myśli możesz tworzyć analogowo (ręcznie) lub za pomocą cyfrowych aplikacji, takich jak np.: XMind, z której sam korzystam.

Rekomendowane artykuły