Mam powód do stresu? – Ćwiczenie

Wypisz rzeczy, które Cię stresują (niepokoją) i podziel je zapisując w dwóch kolumnach:

– na co mam wpływ (co mogę z tym zrobić np. egzamin),
– na co nie mam wpływu (np. na rzeczy poza moimi możliwościami np. inflacja)

Wpisz je do poniższej tabeli

RZECZY NA KTÓRE MAM WPŁYWRZECZY NA KTÓRE NIE MAM WPŁYWU np. pogoda, wojna itd…
              Teraz spójrz na poniższy diagram i wyciągnij WNIOSEK dla siebie zaczynając od miejsca CZY MASZ PROBLEM:

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły