Kiedy się stresuję? – Ćwiczenie

Odpowiedz na pytania:

PYTANIE 1

Opisz trzy sytuacje, w których czułeś się zestresowany:

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 2

Stres wywołuje u mnie następujące myśli:

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PYTANIE 3

Stres wywołuje we mnie następujące odczucia (także fizyczne):

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                   WNIOSEK DLA SIEBIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły