Asertywna postawa – Ćwiczenia

Jeżeli masz problem z asertywną odmową proszę zrób następujące ćwiczenie. Pokarze Ci ono, gdzie tkwi problem, byś mógł go pokonać.

a) Wypisz na kartce sytuacje, w których najczęściej ulegasz prośbom innych osób wbrew sobie (czy ulegasz grupie konkretnych osób – nazwij tę grupę lub osobę).

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..

b) Zastanowił się, czy prośby, którym ulegasz są w zgodzie z twoimi własnymi potrzebami, czy aby je zrealizować musisz rezygnować z innych ważnych dla siebie rzeczy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Jak zazwyczaj się czujesz, kiedy realizujesz prośby wbrew swoim potrzebom (czy pojawiają się jakieś negatywne emocje: złość, poczucie niesprawiedliwości, poczucie bycia wykorzystanym, smutek itp.).

      
       ………………………………………………………………………………………………………………………………….…

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………


d) Wyobraź sobie, że reagujesz w zgodzie ze sobą. Jak wyglądałaby taka reakcja?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………


e) Dlaczego tego nie robisz, kiedy stajesz przed naciskiem.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

f) Czego się boisz, co chcesz zyskać?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

g) Zobacz ciąg przyczynowo skutkowy, by łatwiej podjąć decyzje. Wyciągnij dla siebie wniosek.

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

h) Poszukaj sposobów zmiany obecnej sytuacji. Co możesz robić inaczej?

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Joanna Kaczmarczyk

Joanna Kaczmarczyk Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowych studiów coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Prowadzi coachingi dla średniej i wyższej kadry managerskiej. Specjalizuje się w coachingach grupowych i zespołowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych Ponts of You i The Coaching Maps (proces cochingowy układany jest na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych), a także w executive coachingu, business coachingu i life coachingu.

Rekomendowane artykuły