Martin Seligman – psycholog, badacz, współtwórca dziedziny psychologii pozytywnej – zajął się w swoich naukowych dociekaniach poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie co czyni ludzi szczęśliwymi, jakie warunki budują dobrostan, co nadaje życiu głębszy sens. Zajął się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: co sprawia, że nasze życie rozkwita (ang. Flourish)? Że żyjemy pełnią życia? Stworzył na kanwie tych badań model dobrostanu.

Składają się na niego elementy:

  1. Pozytywne emocje – „życie przyjemne” 
  2. Pochłonięcie – takie oddanie wykonywaniu danej czynności, w którym doświadczamy zatrzymania czasu, całkowitego skupienia, robienia czegoś co jest dla nas ważne. To moment, kiedy chcąc sprostać trudnym zadaniom, korzystamy z tego co w nas najlepsze. Możemy ocenić, że doświadczyliśmy pochłonięcia dopiero po zakończeniu danej czynności.
  3. Sens – „życie dla idei” czerpiemy z poczucia przynależenia do czegoś większego niż my sami i z podejmowania działań na jego rzecz.
  4. Poczucie osiągnięcia – cieszenie się z osiągnięć, sukcesów, doświadczanie wdzięczności, dążenie do mistrzostwa w swojej dziedzinie jako celu samego w sobie.
  5. Pozytywne relacje – posiadanie ludzi, z którymi możemy przeżywać nasze życie, dzielić się naszymi przeżyciami, śmiać się do łez, pękać z dumy… zwierzać się z problemów. George Vaillant uważa, że źródłem największej siły człowieka jest zdolność do bycia kochanym. Neurobiologia pokazuje, że samotność jest doświadczeniem pozbywającym nas sił i energii, dlatego związki z innymi są źródłem naszego dobrostanu.

Każdy element dobrostanu przyczynia się do poprawy naszego samopoczucia i poszukujemy go dla niego samego (jest celem naszych dążeń).

Prof. Ewa Trzebińska mówi, że dobrostan:

  • To nie tylko brak choroby
  • To czerpanie radości i zadowolenia z życia
  • To poczucie, że życie ma głębszy sens
  • To trwały zasób, na który składają się umiejętności, nawyki, sposób myślenia, odczuwania i reagowania w określony sposób.
  • Zależy od naszej aktywności: czy systematycznie robimy to, co lubimy, z czego czerpiemy radość i satysfakcję

Zapraszamy Cię do świadomego dbania o swój dobrostan.

Ćw 1. Spacer fotograficzny.

Idź na spacer do swojego ulubionego miejsca. Idąc obserwuj otoczenie z ciekawością i skupieniem. Zauważaj co przyciąga Twoją uwagę? Obserwuj swoje poruszenia, zatrzymania, zachwyty. Zrób im zdjęcia. Po powrocie ze spaceru obejrzyj uważnie zdjęcia, zauważ jakie wskazówki możesz z nich wyczytać w odpowiedzi na pytanie co jest moim dobrostanem? Jak mogę dbać o mój dobrostan? O co chcę bardziej/więcej zadbać, aby doświadczać pełni życia?

Ćw 2. „Odwiedziny z podziękowaniem” Martin Seligman

Przypomnij sobie osobę, która zrobiła dla Ciebie coś dobrego. Takiej, której chcesz wyrazić podziękowanie. Napisz do tej osoby list albo spotkaj się z nią i osobiście przekaż/wyraź swoje podziękowanie. Popatrz na reakcje tej osoby. Popatrz też na Twoje reakcje.

Ćw.3  Dobry uczynek

Wymyśl jakiś dobry uczynek i zrób go.  Spisz refleksje po zrobieniu dobrego uczynku. Jak się czujesz? Co zauważyłeś w sobie, w świecie w trakcie i po zrobieniu dobrego uczynku?

Ćw. 4 #Fotografuj_życie

Zrób kolekcję zdjęć (album, fotoksiążkę), na których utrwalisz dobre momenty Twojego życia. Możesz fotografować zachwyt, piękno, radość, momenty wdzięczności, dumę.

Te fotografie będą takimi zasobami, po które możesz zawsze sięgnąć, gdy potrzebujesz wzmocnienia.

Joanna Szeluga

Najkrócej opisałabym swoją pracę jako organizowanie doświadczenia i towarzyszenie w rozwoju,
w zmianie. Jako psycholog – inspirację czerpię z psychologii pozytywnej i wypracowanych przez nią teorii i narzędzi dotyczących spełnionego życia. Bycie coachem to wspieranie w dążeniu do zmiany. To bycie w drodze Klienta i z Klientem. Jako trener – prowadzę warsztaty dotyczące przywództwa, komunikacji, emocji, stresu i kreatywności.

Rekomendowane artykuły